7/17/2558

Weekly Tournament 17.07.15


Event
● THPro Weekly Tournament 17.07.15 ครั้งที่ 11

Rule

● แบนลิส : OCG
● ชนิดการ์ด : ทั้ง OCG และ TCG
● ไลฟ์พ้อย : 8,000
● รูปแบบ : Match
● ออนไลน์ผ่าน : EU / USA
● ลงทะเบียน : เปิดรับสมัคร วันศุกร์ 18.00 น. - 19.30 น. เริ่มแข่งขัน 20.00 น. (สูงสุด 64 คน)
● ห้าม เปลี่ยนแปลงเด็คระหว่างแข่งขัน
● หากการแข่งขันยืดเยื้อเกินไปทีมงานจะถือสิทธิปรับเสมอ(ตกรอบ) ตามความเหมาะสม
● ผู้เข้าแข่งขันต้องสแตนบายอยู่หน้าจอ หากติดต่อไม่ได้ภายใน 10 นาทีจะถือว่าสละสิทธิ
รอบเวลาการแข่งขันโดยประมาณ
- รอบที่ 1 20.00 น. ตัดสิทธิ 20.10 น. (รอบ 1 - 64 คน หรือรอบแรกของทุกคน) 
- รอบที่ 2 20.40 น. (รอบ 2 - 32 คน)
- รอบที่ 3 21.20 น. (รอบ 3 - 16 คน)
- รอบที่ 4 22.00 น. (รอบ 4 - 8 คน)
- รอบที่ 5 22.40 น. (รอบ 5 - 4 คน)

Special 
  ไม่มี

Introduce
● กรณีกลัวเกิดปัญหาควร save ไฟล์ replay ไว้ทุกครั้งและเก็บไว้จนจบการแข่งขัน
● ดำเนินการแข่งผ่านห้องแชท เปลี่ยนชื่อให้ตรงเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
● ใช้ "ชื่อเดิม" ในการแข่งทุกครั้ง ไม่งั้นคะแนนจะกระจายไปหลายๆชื่อ 
● หากทำการกระซิบเพื่อนัดแข่งกันเอง ให้กระซิบมาบอก Acid Aqua ด้วยว่าจะแข่งแล้ว

สมัครแข่งขันได้ที่เว็บใหม่ของเราจ้า http://www.ygopro.in.th/site/weekly-tour-17-07-15/